Vetenskapen bakom ANF-behandling

ANF Kliniken
Med den nya revolutionerande ANF-behandlingen strävar vi efter att förändra människors liv till det bättre.

Vetenskap och Verkningsmekanism

ANF-behandling är den senaste behandlingsmetoden inom området frekvensmedicin som bygger på redan tidigare gjord forskning inom området.

Bakgrund

Under årtionden har forskare studerat elektroresponsen i nervceller hos däggdjur i det centrala nervsystemet (CNS) och hur kroppen kommunicerar via elektrisk aktivitet även kallad neurologiska oscillationer i nervsystemet (1-4).

I nervceller utgör joner ansvariga för konduktiviteten och retbarheten även autorytmiska elektriska oscillatoriska egenskaper och kemiska och elektriska synaptiska kontakter mellan dessa nervceller resulterar ofta i oscillatoriska nätverk (2). Dessa oscillatoriska nätverk kan agera som pacemakers och resonatorer som svarar på specifika avfyrningsfrekvenser (1).

Oscillationer och resonans i CNS uppges ha flera globala funktionella roller såsom sömn, vakenhet och koordination av rörelsemönster (4). De autonoma elektriska rytmiska egenskaperna (oscillationerna) i nervsystemet utgör basen för all invändig koordination och kommunikation i kroppen (1,2)

Kroppens celler påverkas av elektromagnetiska frekvenser

Vävnad i kroppen består av olika fysikaliska egenskaper såsom struktur, komposition och dielektriska egenskaper (5). De dielektriska egenskaperna av vävnad har på senare tid studerats med högre frekvenser (upp till flera Ghz) för olika typer av vävnader som exempelvis i muskuloskeletal vävnad och i levern (7,8). Ökande evidens visar på att dessa endogena elektromagnetiska krafter som genereras av aktiviteterna i kroppens celler kan påverkas av externa elektromagnetiska frekvenser (6,8).

Behandling med elektromagnetiska fält

Användandet av elektromagnetiska frekvenser inom rehabiliteringen har ökat under det senaste decenniet (11). Dessa syftar till att via elektromagnetisk resonans förbättra neurotransmissionen som leder till en korrigering av den lokala immunpatologin (11).

Aminoneurofrekvensbehandling (ANF-behandling) är en ny behandlingsmetod som använder sig av neurologiska elektromagnetiska frekvenser från några Hz upp till flera Ghz i likhet med vad som har uppmätts i biologiska vävnader (7,8). Det vill säga samma som kroppen själv arbetar med.

Hur fungerar ANF - diskarna

ANF-diskarna är tunna cirkelformade enheter gjorda av karboniserad metall (ursprungligen utvecklat av NASA) på cirka tre cm i diameter vars materials syfte är att kunna lagras med, sända ut och reflektera elektromagnetisk energi för olika terapeutiska ändamål (9).

Hur fungerar det?

Alla kroppens funktioner styrs av nervsystemet via neurologiska elektromagnetiska frekvenser och impulser, även kallat neurologiska svängningar eller oscillationer (1,2)

Alla organ och körtlar har sina egna nervceller och elektromagnetiska frekvenser för att kunna fungera individuellt men samarbetar också som en enhet i en komplex kropp. Dessa skapar oscillerande nätverk vilka styr alla kroppens funktioner (10). Behandlingen syftar till att via elektromagnetisk resonans optimera elektromagnetiska vågor (oscillationer) och neurotransmissionen i nervsystemet där den blivit försvagad eller bruten (av exempelvis inflammation) och på så sätt upprätthålla ett friskt nervsystem. Ett friskt fungerande nervsystem med optimal oscillering skulle generera i en optimal hälsa fri från sjukdomar (1,10).

Vad händer när frekvensen från ANF-diskarna träffar en nervcell

När frekvenserna från ANF-diskarna träffar en nervcell möjliggör den att kalium, natrium, kalcium och kloridjoner kan släppas in och ut igenom cellmembranet vilket möjliggör en aktionspotential och en vidare signalering genom cellmembranet (11).

På så sätt ökar ANF-diskarna oscilleringen och neurotransmissionen i nervsystemet. Eftersom nervsystemet är det första som aktiveras och reagerar på skador och patogener påbörjas omedelbart en kommunikation mellan nervsystemet och immunsystemet vilket aktiverar immunresponsen för att läka en skada (12).

Publicerade artiklar

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/35/12/35_2023-074/_article/-char/en?fbclid=IwAR1VNQuaOiYEWCKdOuiTDUaEv4gXbHyJ52XoWlkrk2zXRSmZZbspClFcuSg

https://www.anfacademy.com/wp-content/uploads/2023/10/EFFECTS-OF-AMINO-NEURO-FREQUENCY-SPORTS-PRO-ANF-Sports-Pro-ON-MOTORIC-AND-FUNCTIONAL-ABILITIES-IMPROV.pdf

Fler artiklar som har publicerats finns tillgängliga på ANF Academys hemsida:

https://www.anfacademy.com/publications/  

(Listan uppdateras regelbundet)

Genom att förbättra signaleringen direkt via nervsystemet är resultaten snabba, oftast märks en signifikant smärtminskning och självreglering av redan inom några minuter efter applicering av enheterna.

ANF-diskarna appliceras direkt på huden och är verksamma i cirka 72 timmar och ska sitta kvar på kroppen och verka under denna tid. Efter 72 timmar byts de ut till nya vilket påbörjar en ny behandlingsomgång.

 

Referenser

Llinás RR. The intrinsic electrophysiological properties of mammalian neurons: insights into central nervous system function. Science. 23 december 1988;242(4886):1654–64.

Selverston AI, Moulins M. Oscillatory neural networks. Annu Rev Physiol. 1985;47:29–48.

Cole KS. RECTIFICATION AND INDUCTANCE IN THE SQUID GIANT AXON. J Gen Physiol. 20 september 1941;25(1):29–51.

Ploner M, Sorg C, Gross J. Brain Rhythms of Pain. Trends Cogn Sci. februari 2017;21(2):100–10.

Nasir N, Al Ahmad M. Cells Electrical Characterization: Dielectric Properties, Mixture, and Modeling Theories. Journal of Engineering. 24 januari 2020;2020:1–17.

Paolucci T, Pezzi L, Centra AM, Giannandrea N, Bellomo RG, Saggini R. Electromagnetic Field Therapy: A Rehabilitative Perspective in the Management of Musculoskeletal Pain - A Systematic Review. J Pain Res. 2020;13:1385–400.

Abdilla L, Sammut C, Mangion LZ. Dielectric properties of muscle and liver from 500 MHz-40 GHz. Electromagn Biol Med. juni 2013;32(2):244–52.

Le Dréan Y, Mahamoud YS, Le Page Y, Habauzit D, Le Quément C, Zhadobov M, m.fl. State of knowledge on biological effects at 40–60 GHz. Comptes Rendus Physique. 01 maj 2013;14(5):402–11.

Justia Patents. US Patent Application for patch and manufacturing method thereof Patent Application (Application #20190044012 issued February 7, 2019) - Justia Patents Search [Internet]. [citerad 10 november 2022]. Tillgänglig vid: https://patents.justia.com/patent/20190044012

Marder E, Prinz AA. Modeling stability in neuron and network function: the role of activity in homeostasis. Bioessays. december 2002;24(12):1145–54.

Barnett MW, Larkman PM. The action potential. Pract Neurol. juni 2007;7(3):192–7.

Pinho-Ribeiro FA, Verri WA, Chiu IM. Nociceptor Sensory Neuron-Immune Interactions in Pain and Inflammation. Trends Immunol. januari 2017;38(1):5–19.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå