Hälsoundersökning

Vad görs vid en Hälsoundersökning

Undersökning av låggradiga inflammationer i kroppen.

Under en hälsoundersökning utförs flera viktiga steg för att bedöma din hälsa och identifiera eventuella problem. En av de viktiga aspekterna är att undersöka låggradiga inflammationer i kroppen. Denna typ av inflammation kan över tid påverka kroppens funktioner negativt.

Kroniska låggradiga inflammationer syns vanligtvis inte på någon röntgen eller i ett vanligt blodprov. Det är denna typ av inflammation som långsamt försvagar funktionerna i vår kropp.

Hur går det till

Utöver frågor om historik innefattar undersökningen en noggrann manuell undersökning av muskler, leder, nerver, ryggraden och organ. Vi kontrollerar även din hållning och hur ditt lymfsystem mår.

Vid undersökningen görs även kontroll av blodtryck, syresättning och lyssnande av lungor.

Vi kommer att informera om fynd och ge förslag på lämpliga åtgärder, men vi ställer inga diagnoser.

Om behandling önskas i samband med undersökningen, var god boka ett nybesök eller så kan ett återbesök bokas efter undersökningen om så önskas.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå